Select Page

Over hele verden er der strækninger med farlige og i værste fald livstruende vejsving, mørke og ufordusigelige landeveje, jernbaneoverskæringer som ikke er bevogtede af mennesker eller teknik, trafikerede lyskryds med lastbiler som ofte svinger til højre, rundkørsler, spøgelsesbilister, havneområder med stærk trafik, krydsende fodgængere…steder hvor mennesker færdes i trafikken og hvor uheld kan ske. Uheld, som vel at mærke måske kunne være forhindret, hvis man blot havde taget de rigtige forholdsregler.

LED-Mark ITS er en projektvirksomhed, der udvikler, producerer og sælger intelligente løsninger til den vej vi færdes på – løsninger, der er baseret på solcellebrikker. Disse intelligente løsninger forebygger uheld de steder, hvor særlige farer er i spil eller opstår. Hvis I har seriøse planer om at forebygge potentielle uheld i Jeres område,  er I velkommen til at kontakte os og høre om de muligheder som vi tilbyder. Se mere på vores hjemmeside: http://ledmarkits.dk/

Men først lidt historie

Ideen omkring LED-Mark ITS A/S begyndte i 2001. Det startede, da LKF Vejmarkering A/S blev kontaktet af en interesseret opfinder, som havde en ny idé til intelligent vejmarkering. En brainstorming imellem Torben Lausten fra TL Lyngsaa A/S, produktudvikler indenfor intelligent belysning, og LKF Vejmarkering resulterede i idéen om ”solcellebrikken”.

Siden har LED-Mark ITS arbejdet videre med denne idé i tæt samarbejde med andre produktudviklere indenfor Intelligente Transport Systemer. Den første patentansøgning blev sendt af sted i 2003. Tre år senere, i 2006, besluttede det svenske moderselskab AB GEVEKO at investere i dette interessante område, og de etablerede Geveko ITS AB. Geveko ITS A/S så dagens lys i 2008, og er i dag den virksomhed, som håndterer og behandler alle aktiviteter vedrørende Intelligente Transport Systemer.

I 2015 flyttede Geveko ITS til andre lokaler med bedre produktionsfaciliteter. Den 1/11 2015 blev virksomheden solgt til andre investorer. Efter at Geveko koncernen var blevet solgt, ønskede de nye investorer ikke at videreføre datterselskabet. Derfor skiftede virksomheden navn og hedder i dag LED-Mark ITS A/S

Mission for LED-Mark ITS: At udbyde intelligente vejmarkeringer, som forbedrer menneskers sikkerhed i trafikken.

Vision for LED-Mark ITS: LED-Mark ITS vil være en visionær og kompetent leverandør af intelligente vejmarkeringer, og dermed en uundværlig samarbejdspartner.

I skal vælge os frem for vore konkurrenter på grund af vores værdiskabende løsninger til gavn for både kunder og medtrafikanter. I kan tjekke vore løsninger på vores hjemmeside. Her kan I eksempelvis se videoklip der demonstrerer løsningerne, og vi håber at det giver så stor interesse for vores intelligente vejmarkering, at I kontakter os for yderligere information. Virksomheden er beliggende på Langeland, som desuden er kendt for en frivillig hjertestarter forening.

Se endvidere Geveko-markings.com