Select Page

De fleste af os ved udmærket, at vi snart skal have stemt nye folk ind i Folketinget, men mange ved ikke at vi også skal stemme på politikere, der stiller op til Europa-Parlamentet. Det sker søndag den 26. maj 2019, hvor vi får en stemmeseddel i hånden, hvorefter vi skal ind i boksen og sætte krydset dér, hvor vi synes det skal placeres.

Inden du nu påbegynder de store tanker om dit kryds’ placering har jeg lyst til at give dig nogle fakta om valget. Fakta som jeg fandt på denne hjemmeside. Her finder du en masse andre nyttige informationer, som besvarer de spørgsmål, som du måtte sidde med.

Mulighed for at brevstemme

  • Hvert femte år: Der er er valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år. Der skal vælges 705 medlemmer til parlamentet. De 14 af disse medlemmer er danske politikere.
  • De enkelte EU-lande bestemmer selv hvilken dato de respektive nationer stemmer på. Det skal dog ske mellem de 23. – 26. maj.
  • Alle EU-borgere har ret til at stemme ved valget, og du har som dansker stemmeret til parlamentsvalget, hvis du også må stemme til folketingsvalget.
  • Hvis du er i udlandet den 26. maj, har du mulighed for at brevstemme.
  • Alle kan i princippet stille op til valget. Dog skal man tilhøre et parti, så løsgængere har altså ingen adgang.
  • De enkelte opstillere har ofte deres egen hjemmeside. Her på Sydfyn har vi en kandidat fra partiet Venstre. Han hedder Henrik Noes Piester.

Forskellige regler fra land til land

De enkelte lande har forskellige regler for hvor gammel man skal være, hvis man agter at stille op. I Danmark skal man være minimum 18 år. I Belgien skal man være 21 år, i Rumænien skal man være 23 år og i Italien skal man være 25 år. SE detaljerne på faktasiden.

Hvis man bliver valgt til Europa Parlamentet, kan man ikke sidde i det nationale parlament eller sagt på en anden måde: en danske i Europa Parlamentet kan ikke også sidde i Folketinget.

Hvis du er nysgerrig efter at vide hvordan der blev stemt for små fem år siden – altså i 2014 – kan du se meget mere på Danmarks Statistiks hjemmeside. Her kan man blandt andet læse, at der i 2014 var omkring 342.337 førstegangsvælgere.

Hvis du vil vide mere om Europa Parlamentet, kan du med fordel besøge den officielle hjemmeside. Her finder du blandt andet videoklip og livestreams fra diverse møder